Cùng tìm hiểu cách nạp tay điều khiển Rồng qua bài viết hướng dẫn sau đây của chúng tôi nhé

Cách bước nạp tay điều khiển Rồng

Bước 1: là cách xoá mã: Thao tác liên tục. 

Ấn đồng thời nút lên và tròn thấy đèn không sáng sau đó nháy nháy. Vẫn giữ nút lên đồng thời nhấp nút Tròn 3 lần đèn nháy nháy là ok.
Kiểm tra đã xoá thành công thì ấn các nút đèn không sáng là ok.

Nạp tay điều khiển Rồng Taiwan

Bước 2:

Đối với mã nhảy: Ấn nút lên của Tay Rồng và tay muốn sao. Đấu đầu nhau. Tay Rồng sáng liên tục 4 nút là ok. Sau đó cách nạp tay gốc thế nào thì tay Rồng cũng vậy.

Đối với mã gạt: Ấn học từng nút 1 đấu đầu nhau giữa tay Rồng và tay muốn sao. Đèn các nút sáng liên tục là ok.

Xem thêm : Sửa chữa tay điều khiển cửa cuốn